Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Glasnost

Hva betyr Glasnost? Glasnost betyr;

Glasnost (fra russisk гласность«åpenhet») er et ord som først ble tatt i bruk av Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov på slutten av 1980-tallet. Glasnost kom om lag to år etter perestrojka, «omstrukturering», og betegnelsene blir ofte brukt sammen siden de har tilknytning til hverandre. Politbyrå-medlemmet Aleksander Jakolev var hjernen bak begge ideologiene, og glasnost sørget for såpass mye åpenhet i det økonomiske politiske arbeidet at det sørget for at Sovjetunionen ble oppløst.

Eksempler på bruk

Glasnost er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Glasnost er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Glasnost har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Glasnost har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.