Økonomi

Hva betyr Økonomi? Økonomi betyr;

En økonomi (fra gresk οἶκος (oikos), «hus» og νόμος (nomos), «lære», altså husholdning) er en enhet av en viss størrelse, hvor det foregår produksjon og fordeling, som for eksempel en kommune eller et land. Man skiller geografisk mellom global økonomi, nasjonaløkonomi og kommuneøkonomi, og man skiller politisk mellom markedsøkonomi, planøkonomi og deltagerøkonomi. I slike sosiale systemer skjer produksjon, handel, fordeling og forbruk av ressurser i et samkvem mellom samfunnets individer, husholdninger, bedrifter, ulike myndigheter, og med utlandet.

Som fagdisiplin er økonomi, også kalt samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi, læren om hvordan knappe ressurser og verdier fordeles mellom mennesker, husholdninger og bedrifter i et samfunn, samt hvordan de samme aktørene skaper verdier gjennom effektiv bruk av knappe ressurser. Samtidig er økonomi en atferdsvitenskap som studerer hvordan mennesker og bedrifter fatter beslutninger om verdiskaping, sparing eller forbruk.

Direkte fra det etymologiske opphavet brukes videre adjektivet økonomisk for å beskrive at en person, en husholdning eller en bedrift bruker sine ressurser effektivt. Ordet kan også brukes om effektiv ressursutnyttelse generelt, for eksempel om en idrettsmanns økonomiske bevegelser – at han utnytter sin energi effektivt for å nå målet.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Økonomi

Gramatikk

Økonomi er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Økonomi

Økonomi har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Økonomi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Økonomi er på andre språk.

  • Engelsk economy
  • Tysk wirtschaft
  • Fransk économie
  • Italiensk economia
  • Spansk economía
  • Gresk οικονομία (oikonomía)
  • Kroatisk privreda
  • Russisk экономика (ekonomika)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›