Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Idé

Hva betyr Idé? Idé betyr;

Idé, eller ide (fra gresk ideos, «synlig form» eller «utseende»), betyr vanligvis en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I filosofien og andre fag betegner idé et begrep eller meningsinnhold, ofte av grunnleggende og allmenn karakter. Idé kan også bety en plan, påfunn, innfall eller poeng, for eksempel i en vits. Ordet kan også brukes om tankespinn og fantasier.

Eksempler på bruk

Idé er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Idé er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Idé har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Idé har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside