Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Rallar

Hva betyr Rallar? Rallar betyr;

Rallar, raller, slusk, anleggsslusk eller bus er eldre ord for en anleggsarbeider, særlig løsarbeidere som bygde jernbanelinjer, veier, industrianlegg eller var gruvearbeidere. Rallar brukes ofte om svenske arbeidere som jobbet på jernbaneanlegg. Den egentlige rallartida varte i Norge fra 1870-tallet til 1920-tallet. Yrkesrollen regnes som et norsk og svensk særfenomen i en tid preget av omfattende industrialisering, utbygging av kommunikasjoner og store investeringer i begge land.

Ordet rallar kommer fra det svenske rallare, som i sin tur kommer av dialektordet ralla, «trillebår», «liten jernbanevogn eller dressin». Ordet kan også være avledet av det svenske rallväg etter det engelske railway, «jernbane».

Årsaken til at det svenske ordet er blitt en del av det norske språket, er at svært mange rallarer jobbet på norske jernbaneanlegg. De norske arbeiderne som jobbet på de samme eller tilsvarende anlegg, ble kalt slusk. Selv kalte rallarerne seg slusk eller bus, ord som opprinnelig var nedsettende kallenavn for slurvete, respektløse eller brutale personer, omstreifere og annet, men som bevisst ble tatt i bruk for å markere stolthet over eget arbeid.

Eksempler på bruk

  1. Grove Horn er en mannfolkkvartett med to svensker og to nordmenn. De har spilt sammen i noen år, og dette er deres debutalbum. De spiller ikke akkurat på horn i leksikalsk betydning, men bandnavnet setter tankene i sving, enten det er i retning av bakverk eller instrumenter.
    Grove horn – Rallarpop

Grammatikk BETA

Rallar er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Rallar har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Rallar har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside