Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Monarki

Hva betyr Monarki? Monarki betyr;

Et monarki (fra gresk monos arkhein, «en hersker»), kongerike eller kongedømme er en styreform der en monark er statsoverhodet. Det viktigste kjennetegnet for et monarki er at statsoverhodet ikke er valgt av folket, men har arvet sin posisjon. Vanligvis har monarken sin tittel og posisjon på livstid, i motsetning til en republikk, der statslederen (presidenten) kun innehar tittelen for en bestemt periode; vanligvis fire til seks år. Ordet monarki brukes også som referanse til personer og institusjoner som er en del av det rojalistiske systemet, eller utfører funksjoner som er en del av dette.

Ordet monark (latin: monarcha) kommer fra det greske μόναρχος (fra μόνος, «én/enkeltstående» og ἀρχός, «leder, hersker, sjef») som refererte til en enkelt, i det minste nominell absolutt hersker. Med tiden har ordet blitt forbigått i denne mening av andre, slik som autokrat eller diktator. I moderne bruk referer ordet monark oftest til et tradisjonelt system for arveherredømme, mens valgmonarkier som oftes er et unntak.

Eksempler på bruk

Monarki er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Monarki er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Monarki har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Monarki har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside