Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Republikk

Hva betyr Republikk? Republikk betyr;

Republikk (av latin res publica, «folkets ting») er en statsform der statslederen er direkte eller indirekte valgt, eller utpekt på annen måte, og kalles vanligvis president. Dette i motsetning til et monarki hvor vervet som statsleder går i arv innen en bestemt familie. Republikk og monarki stilles ofte opp mot hverandre som uforenlige. Den korteste definisjonen av republikk er at den er et ikke-monarki. Selv om de fleste republikker er demokratiske, brukes betegnelsen også om diktaturer hvor det enten ikke er reelle valg av statsleder, eller det i realiteten ikke er flere enn ett parti på stemmeseddelen.

Eksempler på bruk

Republikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Republikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Republikk har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Republikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside