Tradisjon

Hva betyr Tradisjon? Tradisjon betyr;

En tradisjon (fra latin tradere, «overføre») er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd (for eksempel fra generasjon til generasjon), i et samfunn eller i en gruppe. Tradisjonens oppgave er å binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet for en gruppe eller samfunnsmedlemmene. Innholdet i tradisjonen er ofte knyttet til kulturelle elementer som en mener er spesielt verdifulle fordi de utgjør en vesentlig del av et samfunns eller en gruppes sosiale arv.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Tradisjon

Gramatikk

Tradisjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Tradisjon

Tradisjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Tradisjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Tradisjon er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›