Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Tradisjon

Hva betyr Tradisjon? Tradisjon betyr;

En tradisjon (fra latin tradere, «overføre») er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd (for eksempel fra generasjon til generasjon), i et samfunn eller i en gruppe. Tradisjonens oppgave er å binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet for en gruppe eller samfunnsmedlemmene. Innholdet i tradisjonen er ofte knyttet til kulturelle elementer som en mener er spesielt verdifulle fordi de utgjør en vesentlig del av et samfunns eller en gruppes sosiale arv.

Eksempler på bruk

Tradisjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Tradisjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Tradisjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Tradisjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside