Statistikk

Hva betyr Statistikk? Statistikk betyr;

Statistikk (av nyere latin statisticum collegium, «statsråd» og italienske statista ,«statman» eller «politiker») er vitskapen om innsamling, organisering, analyse og tolking av data. Statistisk teori kan reknast som ei grein av matematikken. Målet med statistikkfaget er å dra ut informasjon frå tilgjengelege data: på sett å vis å redusera mange tal (data) til få, meir forståelege tal. Det som gjeld eller kan skildrast av statistikk vert kalla statistisk.

Statistikkfaget heng tett saman med sannsynsrekning, men det er viktige skilnader. I sannsynsrekninga startar ein med å vita korleis visse eigenskapar fordeler seg i heile populasjonen, og brukar denne kunnskapen til å seia noko kvalifisert om korleis det er sannsynleg at eigenskapane fordeler seg i eit mindre utval frå populasjonen. Innan statistikken byrjar ein gjerne i andre enden: me har kunnskapar om eit utval og nyttar denne kunnskapen til å seia noko kvalifisert om heile populasjonen. Med andre ord kan ein seia at ein deduserer innan sannsynsrekninga medan ein induserer innan statistikken.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Statistikk

Gramatikk

Statistikk er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Statistikk

Statistikk har sitt opphav fra Italiensk, Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Statistikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Statistikk er på andre språk.

  • Engelsk statistic
  • Tysk statistik
  • Fransk statistique
  • Italiensk statistico
  • Spansk estadística
  • Gresk στατιστική (statistikí)
  • Kroatisk statistički
  • Russisk статистика (statistika)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›