Populasjon

Hva betyr Populasjon? Populasjon betyr;

En populasjon (fra latin populatio, «et folk, mangfold») er en gruppe av individer av samme art som eksisterer i et mer eller mindre avgrenset geografisk område.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Populasjon

Gramatikk

Populasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Populasjon

Populasjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Populasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Populasjon er på andre språk.

  • Engelsk population
  • Tysk bevölkerung
  • Fransk population
  • Italiensk popolazione
  • Spansk población
  • Gresk πληθυσμός (pli̱thysmós)
  • Kroatisk populacija
  • Russisk население (naseleniye)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›