Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Populasjon

Hva betyr Populasjon? Populasjon betyr;

En populasjon (fra latin populatio, «et folk, mangfold») er en gruppe av individer av samme art som eksisterer i et mer eller mindre avgrenset geografisk område.

Eksempler på bruk

Populasjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Populasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Populasjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Populasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside