Urne

Hva betyr Urne? Urne betyr;

Urne (fra latin urna) er en vase, vanligvis dekket og uten håndtak, og med en smal nakke over en sokkel i bunnen.

I valg er en urne, en valgurne, en beholder hvor man legger stemmesedler i. I oldtiden og antikken var en urne en stor dekorert beholder av tre, metall, keramikk og lignende.

Ved kremasjon, et alternativ til kistebegravelse, samles asken sammen i en urne og graves ned i en grav på en kirkegård, eller asken kan for eksempel spres for vinden.

Eksempler på bruk

 1. Thor Heyerdahls siste ønske var at urnen hans skal bli satt ned på familieeiendommen Colla Micheri i Nord-Italia.

 2. Her er bestemmelsene som gjelder for spredning av aske.

 3. Aller nådigst får vi lov etter søknad å spre vår aske på øde steder som fylkesmannen bestemmer. Urnen skal tilbakeleveres, gjerne med bilder som dokumenterer askespredningen.

Gramatikk

Urne er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Urne

Urne har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Urne har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Urne er på andre språk.

 • Engelsk urne
 • Tysk urne
 • Fransk urne
 • Italiensk urna
 • Spansk urna
 • Gresk υδρία (ydria)
 • Kroatisk urna
 • Russisk урна (urna)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›