Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Urne

Hva betyr Urne? Urne betyr;

Urne (fra latin urna) er en vase, vanligvis dekket og uten håndtak, og med en smal nakke over en sokkel i bunnen.

I valg er en urne, en valgurne, en beholder hvor man legger stemmesedler i. I oldtiden og antikken var en urne en stor dekorert beholder av tre, metall, keramikk og lignende.

Ved kremasjon, et alternativ til kistebegravelse, samles asken sammen i en urne og graves ned i en grav på en kirkegård, eller asken kan for eksempel spres for vinden.

Eksempler på bruk

  1. Thor Heyerdahls siste ønske var at urnen hans skal bli satt ned på familieeiendommen Colla Micheri i Nord-Italia.
    Thor Heyerdahls urne til Nord-Italia

  2. Her er bestemmelsene som gjelder for spredning av aske.
    Bestemmelser vedrørende askespredning

  3. Aller nådigst får vi lov etter søknad å spre vår aske på øde steder som fylkesmannen bestemmer. Urnen skal tilbakeleveres, gjerne med bilder som dokumenterer askespredningen.
    - Vi bør få spre asken selv

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemten urne
Entall bestemturnen
Flertall ubestemturner
Flertall bestemturnene

Diskusjon

Meta

Urne har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Urne har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside