Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Nihilisme

Hva betyr Nihilisme? Nihilisme betyr;

Nihilisme (fra latin nihil, «intet») er et filosofisk standpunkt som fremmer negasjonen av et eller flere antatte meningsfulle aspekter av livet. Mest vanlig blir nihilisme presentert som en form for eksistensiell nihilisme som argumenterer at livet er uten objektiv mening, hensikt, eller vesentlig verdi. Moralsk nihilisme forkaster at moral og etikk skal være objektivt. Nihilismen kan også anta epistemologiske, metafysiske og ontologiske former.

Begrepet nihilisme er tidvis benyttet i assosiasjon med anomi (= mangel på sosiale og moralske normer) for å forklare en generell stemning av fortvilelse ved å oppfatte tilværelsen som meningsløs, noe man kan utvikle ved å innse at det er ikke nødvendigvis noen normer, regler eller lover. Bevegelser som futurisme og dekonstruksjonisme, blant andre, har blitt identifisert av kommentatorer som «nihilistisk» ved ulike tider og i ulike sammenhenger.

Nihilisme er også karakterisert ved at det har blitt tilskrevet bestemte tidsepoker; eksempelvis Jean Baudrillard og andre har kalt den postmoderne tid for «en nihilistisk epoke», og en del kristne teologer og geistlige har hevdet at moderniteten representerer en avvisning av teisme, og at en slik avvisning innebærer en form for nihilisme.

Eksempler på bruk

Nihilisme er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Nihilisme er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Nihilisme har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Nihilisme har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside