Nihilisme

Hva betyr Nihilisme? Nihilisme betyr;

Nihilisme (fra latin nihil, «intet») er et filosofisk standpunkt som fremmer negasjonen av et eller flere antatte meningsfulle aspekter av livet. Mest vanlig blir nihilisme presentert som en form for eksistensiell nihilisme som argumenterer at livet er uten objektiv mening, hensikt, eller vesentlig verdi. Moralsk nihilisme forkaster at moral og etikk skal være objektivt. Nihilismen kan også anta epistemologiske, metafysiske og ontologiske former.

Begrepet nihilisme er tidvis benyttet i assosiasjon med anomi (= mangel på sosiale og moralske normer) for å forklare en generell stemning av fortvilelse ved å oppfatte tilværelsen som meningsløs, noe man kan utvikle ved å innse at det er ikke nødvendigvis noen normer, regler eller lover. Bevegelser som futurisme og dekonstruksjonisme, blant andre, har blitt identifisert av kommentatorer som «nihilistisk» ved ulike tider og i ulike sammenhenger.

Nihilisme er også karakterisert ved at det har blitt tilskrevet bestemte tidsepoker; eksempelvis Jean Baudrillard og andre har kalt den postmoderne tid for «en nihilistisk epoke», og en del kristne teologer og geistlige har hevdet at moderniteten representerer en avvisning av teisme, og at en slik avvisning innebærer en form for nihilisme.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Nihilisme

Gramatikk

Nihilisme er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Nihilisme

Nihilisme har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Nihilisme har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Nihilisme er på andre språk.

  • Engelsk Nihilism
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›