Virus

Hva betyr Virus? Virus betyr;

Virus (av latin, «gift») er genetiske elementer som kan reprodusere seg uavhengig av cellenes kromosomer, men er avhengig av selve cellen. Dette er fordi virus ikke har en egen metabolisme. Virus er blant de mest tallrike «mikroorganismer» på vår planet og kan infisere alle typer av cellulære organismer. Det er et spørsmål om virus egentlig skal regnes som levende organismer eller ikke. Virologer i dag vil gjerne si at de ikke oppfyller alle kravene til organismer, siden de ikke har egen metabolisme. Formering av virus skjer via den lytiske syklus eller den lysogene syklus.

I ekstracellulær form kalles virus for viron. I denne formen er de i stand til å trenge inn i vertscellene, for reproduksjon. Dette ødelegger cellene og det er dette som forårsaker sykdommer. Virusskapte sykdommer eller forandringer i genene avhenger ofte av vertcellen og hvilket miljø den er i. Virus er hovedårsak til mange sykdommer hos mennesker, fra influensa til kopper og AIDS. Blant de verste virussykdommene i dag, finner man sykdommene forårsaket av HIV (AIDS) og Ebola.

Antibiotika hjelper ikke mot virussykdommer, bare mot sykdommer som skyldes bakterier. Vanlige virussykdommer vil man vanligvis overlate til kroppen selv å arbeide med. Mange virussykdommer kan man vaksineres mot.

Det finnes noen typer legemidler mot virus, såkalte antivirale midler. Men fortsatt har man ikke kommet så langt på dette området sammenlignet med legemidler mot bakterier. De antivirale legemidlene må enten påvirke reseptorer på utsiden av vertscellen eller trenge inn i cellen for å kunne bekjempe det sykdomsfremkallende virus, noe som har vært vanskelig å få til. Anitvirale midler har i mange tilfelle flere og mer alvorlige bivirkninger enn midler mot bakterier. Resistens mot antivirale midler kan dessuten utvikles.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Virus

Gramatikk

Virus er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Virus

Virus har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Virus har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Virus er på andre språk.

  • Engelsk virus
  • Tysk virus
  • Fransk virus
  • Italiensk virus
  • Spansk virus
  • Gresk ιό (ió)
  • Kroatisk virus
  • Russisk вирус (virus)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›