Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Vaksine

Hva betyr Vaksine? Vaksine betyr;

Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg. En vaksine fungerer som et antigen og fører til at kroppen begynner å danne antistoffer. Mens mange vaksiner gir livslang beskyttelse, er det andre som må gjentas, for eksempel vaksinen mot influensaviruset.

Eksempler på bruk

Vaksine er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Vaksine er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Vaksine har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Vaksine har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.