Detonasjon

Hva betyr Detonasjon? Detonasjon betyr;

Detonasjon (fra latin detonare, «å tordne ned») er omsetning av et eksplosiv ved en kraftig trykkbølge som forplanter seg med overlydsfart gjennom stoffet. Hastigheten til sjokkbølgen (detonasjonshastigheten) varierer mellom ca. 1500 og ca. 9000 m/s.

Ved avsetning av et eksplosiv produseres gass med meget høy temperatur og trykk. Dette gir gasspartiklene kolossale hastigheter. Disse støter med full kraft mot sprengstoffets molekyler og slår disse istykker. Dermed avgis mer energi og en hurtig detonasjonskjedereaksjon er i gang.

Hvorvidt eksplosivet omsettes ved detonasjon eller deflagrasjon (langsom forbrenning) bestemmes av eksplosivets egenskaper, initeringsmåte, sprengstoffmengde og atmosfæren rundt. For eksempel hvis man antenner Comp C4 (vanlig militært sprengstoff) med flamme, vil det bare brenne svakt.

Alle eksplosiver må kunne forbrenne uten tilførsel av ekstra surstoff. «Kanonkrutt» brenner ofte like godt under vann. Langsom forbrenning kan skyldes overskudd av surstoff eller nitrogen i vanlig luft, hvis det ikke skyldes manglende mulighet for trykkstigning i åpent rom.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Detonasjon

Gramatikk

Detonasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Detonasjon

Detonasjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Detonasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Detonasjon er på andre språk.

  • Engelsk detonation
  • Tysk detonation
  • Fransk détonation
  • Italiensk detonazione
  • Spansk detonación
  • Gresk έκρηξη (ékri̱xi̱)
  • Kroatisk detonacija
  • Russisk детонация (detonatsiya)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›