Evolusjon

Hva betyr Evolusjon? Evolusjon betyr;

Evolusjon (av latin evolutio, «utfolding») betegner innen biologi endringen av arter og deres antall. Endringer av arter innebærer endringer i organismenes bygning (morfologi), genetikk, økologi, atferd m.m. Endringer i antall arter innebærer at nye arter kan oppstå og at arter kan dø ut. Evolusjon undersøkes av evolusjonsbiologer og forklares med evolusjonsteorien.

Utvikling er i det biologiske fagspråket ikke synonymt med evolusjon, men gjerne forbeholdt endringer i løpet av livet til enkelte organismer. Evolusjon foregår derimot over større tidsperioder, dvs. fra noen generasjoner til millioner av år.

Evolusjon brukes også i andre sammenhenger i overført betydning om langsomme, gradvise endringer, i motsetning til revolusjon.

Eksempler på bruk

  1. Hvert år feires Darwin Day verden over i anledning Charles Darwins fødselsdag. Universitetet i Oslo ferier dette på selve dagen 12. februar med åpne foredrag, mens Universitetet i Bergen feirer det på samme måte 15. februar.

  2. Et stort flertall av hvite protestantisk kristne i USA tror på evolusjonsteorien. – De som ønsker å avvise evolusjon på en seriøs måte må ha vitenskapelige argumenter, skriver Espen Ottosen.

Gramatikk

Evolusjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Evolusjon

Evolusjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Evolusjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Evolusjon er på andre språk.

  • Engelsk evolution
  • Tysk evolution
  • Fransk évolution
  • Italiensk evoluzione
  • Spansk evolución
  • Gresk
  • Kroatisk evolucija
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›