Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Faksimile

Hva betyr Faksimile? Faksimile betyr;

En faksimile (av latin fac simile«gjøre lik») er en nøyaktig gjengivelse av et originalt håndskrevet eller trykt verk. Bøker kan således utgis som faksimileutgaver, dvs. som nyfremstilling av en original i både innhold og utseende.

En digital faksimile er, et eller en samling av, digitale bilder med avfotograferinger av innhold og layout av en bok eller et dokument.

Ordet skal uttales med trykk på andre stavelse: fak-simile.

Eksempler på bruk

Faksimile er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Faksimile er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Faksimile har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Faksimile har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside