Identitet

Hva betyr Identitet? Identitet betyr;

Identitet (fra latin idem, «det samme») refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.

I dagligspråket har begrepet to adskilte betydninger;

 • I snever betydning refererer det til muligheten for å sikre entydig identifikasjon av (oftest) person. Metoder som personnummer og legitimasjon brukes da som identifikator for å sikre at det refereres til riktig individ.
 • Identitet i vid forstand brukes som et kulturelt og psykologisk uttrykk for det som en person, organisasjon eller gruppe oppfatter seg selv som, eller av andre oppfattes som (relativt) konstant. Ordet betegner da hva en person føler tilhørighet til. Identitet kan også inngå i en rekke ordkombinasjoner av ny dato, som «identitetskrise», «bedriftsidentitet» m.fl.

Eksempler på bruk

  Det er ikke registrert eksempler på bruk av Identitet

Gramatikk

Identitet er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Identitet

Identitet har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Identitet har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Identitet er på andre språk.

 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Gresk
 • Kroatisk
 • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›