Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Idol

Hva betyr Idol? Idol betyr;

Et idol er et gudebilde som dyrkes som en avgud. Idol kan i overført betydning også bety et menneske som noen, særlig ungdom, forguder eller beundrer høyt, eller som er et ideal eller en favoritt, for eksempel en film- eller popstjerne. I religionshistorien omfatter begrepet idol særlig gjenstander eller bilder som representerer en guddom fra såkalte primitive religioner.

Ordet idol kommer via engelsk idol og fransk idole fra det latinske idolum som betyr «bilde» eller «avgudsbilde». Idolum er igjen lånt fra gresk eidelon (εἴδωλον), «bilde», som er avledet av eidos (εἷδος), det vil si «utseende» eller «skikkelse».

Eksempler på bruk

Idol er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Idol er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Idol har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Idol har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside