Image

Hva betyr Image? Image betyr;

Image betyr bilde. I norsk språk er ordet overtatt fra engelsk som igjen har fått det fra det latinske imago. I norsk brukes image medi flere betydninger, særlig om bilder som blir skapt eller danner seg omkring kjente personer og firmaer:

Ulik bruk

 • Offentlig bilde
  Image er det bildet eller inntrykket en mer eller mindre bevisst prøver å formidle til omverdenen om seg selv. Slik image kan kalles public image eller offentlig bilde. Dette er den synlige delen av det vi beskriver som sosiale roller. Imaget kan ansees å være vellykket hvis det blir oppfattet slik det var ment å sees. Det motsatte kalles «å miste ansikt». Dette uttrykket har vi fra Kina, hvor det offentlige ansiktet har alt å si for ens prestisje.
 • Selvbilde
  Sett innenfra personen selv, kan image tilsvare selvbilde eller identitet, som kan falle mer eller mindre godt sammen med imaget.
 • Markedsprofil
  Image brukes også om det inntrykk og omdømme firmaer og organisasjoner prøver å skape rundt seg selv, sine frontfigurer, varer og tjenester i et marked eller i offentligheten. Det betyr så mye at mange har egne pressekontakter som er trent i å håndtere vanskelige spørsmål og bruker PR-byråer for å planlegge det som kalles profil. Virkemiddeler er f.eks. også profilprodukter og visuell kommunikasjon.

Imagebygging er en del av arbeidet med å skape en popstjerne.

Eksempler på bruk

  Det er ikke registrert eksempler på bruk av Image

Gramatikk

Image er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Image

Image har sitt opphav fra Engelsk, Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Image har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Image er på andre språk.

 • Engelsk Image
 • Tysk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Gresk
 • Kroatisk
 • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›