Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Infeksjon

Hva betyr Infeksjon? Infeksjon betyr;

En infeksjon (fra latin inficere, «besmitte») er en betegnelse på når bakterier, parasitter, virus o.l. trenger inn i en organisme og begynner å formere seg. Inntrengeren drar nytte av bærerens (organismens) ressurser for å formere seg, vanligvis på bærerens bekostning. Inntrengeren, eller patogenet, forstyrrer bærerens funksjoner, som kan føre til kroniske sår, koldbrann, og i verste fall død. Bærerens reaksjon på infeksjonen er betennelse, eller inflammasjon. Det benyttes også medisiner mot infeksjoner. Eventuelle sykdommer som følge av dette, kalles infeksjonssykdommer.

Eksempler på bruk

Infeksjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Infeksjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Infeksjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Infeksjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside