Infeksjon

Hva betyr Infeksjon? Infeksjon betyr;

En infeksjon (fra latin inficere, «besmitte») er en betegnelse på når bakterier, parasitter, virus o.l. trenger inn i en organisme og begynner å formere seg. Inntrengeren drar nytte av bærerens (organismens) ressurser for å formere seg, vanligvis på bærerens bekostning. Inntrengeren, eller patogenet, forstyrrer bærerens funksjoner, som kan føre til kroniske sår, koldbrann, og i verste fall død. Bærerens reaksjon på infeksjonen er betennelse, eller inflammasjon. Det benyttes også medisiner mot infeksjoner. Eventuelle sykdommer som følge av dette, kalles infeksjonssykdommer.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Infeksjon

Gramatikk

Infeksjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Infeksjon

Infeksjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Infeksjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Infeksjon er på andre språk.

  • Engelsk infection
  • Tysk infektion
  • Fransk infection
  • Italiensk infezione
  • Spansk infección
  • Gresk λοίμωξη (loímo̱xi̱)
  • Kroatisk infekcije
  • Russisk инфекция (infektsiya)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›