Kohort

Hva betyr Kohort? Kohort betyr;

Kohort (fra latin cohortem, «innhegning») var den grunnleggende militære enhet i en romersk legion under den andre puniske krig (218–201 f.Kr.) og i de påfølgende militærreformer under Gaius Marius i år 107 f.Kr.

Opprinnelig var kohort en underenhet av en romersk legion, bestående av 480 infanterisoldater. Kohorten var inndelt i seks centurier (underavdelinger), som hver ble ledet av en centurion. En centurie besto ofte av 80 legionærer.

I nyere tid er termen tatt i bruk innen befolkningsstatistikken om «en gruppe personer med en felles faktor».

Eksempler på bruk

  1. Hva sa du, sa du? Ordet kohort, som nå blir brukt om gruppeinndeling av barn i barnehager og skoler, får språkekspertene til å heve på øyenbrynet: – Dårlig norsk, sier Per Egil Hegge.

Gramatikk

Kohort er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kohort

Kohort har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kohort har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kohort er på andre språk.

  • Engelsk cohort
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›