Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Morse

Hva betyr Morse? Morse betyr;

Morse. Morsealfabetet (navngitt etter den amerikanske oppfinneren Samuel F. B. Morse (1791–1872)) er et kodesystem for å sende og motta tekst ved å rytmisk slå av og på et signal i pulser med kort eller lang varighet («prikker» og «streker»).

Med litt øvelse kan morsekode både sendes og mottas direkte av mennesker uten at det er behov for noe teknisk utstyr eller hjelpemiddler. Selve signalet kan være en tone, et lys, en berøring, et radiosignal eller et hvilket som helst annet signal som man presist kan styre av og på.

Morsealfabetet har koder, såkalte morsetegn, for bokstaver, tall, andre skrifttegn samt noen såkalte prosedyretegn. Prosedyretegnene har betydninger som for eksempel: «her begynner meldingen», «her slutter meldingen», «vent», «forstått», «begynn nytt avsnitt».

I tillegg til de få prosedyretegnene brukes også tidsbesparende tre‑bokstavs‑koder (såkalte Q-koder) med internasjonalt standardiserte betydninger.

Noen morsetegn har flere betydninger. For eksempel:

  • Bokstavene «Æ» og «Ä» deler morsetegnet: .-.-
  • Morsetegnet: .-.-. betyr både «+» og «her slutter meldingen»

Tegnenes lengde og innbyrdes avstand

  • En strek (-) er lik 3 prikker (…)
  • Avstanden mellom tegnene i en og samme bokstav er lik 1 prikk
  • avstanden mellom to bokstaver er lik 3 prikker
  • Avstanden mellom to ord er lik 7 prikker

Eksempler på bruk

Morse er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Morse er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Morse har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Morse har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside