Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Palisade

Hva betyr Palisade? Palisade betyr;

Palisade (fra latin palus, «skansepæl») er en betegnelse på en type forskansning hvor pæler er spisset til oventil og satt ned i bakken eller i murverk til vern og hindring. Palisader er kjent fra sivilisasjoner i alle verdensdeler. I Norge forbindes de gjerne med bygdeborger.

Se også Arsenal, Depot,

Eksempler på bruk

Palisade er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Palisade er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Palisade har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Palisade har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside