Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Sarkofag

Hva betyr Sarkofag? Sarkofag betyr;

En sarkofag er en monumental likkiste, særlig av stein og ofte utsmykket med relieffer, inskripsjoner og annet. Liket legges enten direkte ned i sarkofagen, eller i en mindre kiste som så plasseres i den.

Ordet sarkofag kommer fra det latinske sarcophagus, som igjen stammer fra det greske σαρκοφαγος dannet av ordene sarx som betyr «kjøtt», og phagos som betyr «ete». Navnet «kjøtteter» kommer fra Herodot som mente at sarkofager opprinnelig var laget av en spesiell type stein, kalt sarkofag, fordi den raskt brøt ned liket. Dette er ikke korrekt, men dersom sarkofagen er laget av kalksten og kroppen legges rett ned i den, vil forråtnelsen normalt skje raskere enn ellers. Etter hvert ble det brukt forskjellige steinsorter, blant annet porfyr, som var den dyreste og sjeldneste sorten, til keisere.

Se også Relieff,

Eksempler på bruk

Sarkofag er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Sarkofag er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Sarkofag har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Sarkofag har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside