Sarkofag

Hva betyr Sarkofag? Sarkofag betyr;

En sarkofag er en monumental likkiste, særlig av stein og ofte utsmykket med relieffer, inskripsjoner og annet. Liket legges enten direkte ned i sarkofagen, eller i en mindre kiste som så plasseres i den.

Ordet sarkofag kommer fra det latinske sarcophagus, som igjen stammer fra det greske σαρκοφαγος dannet av ordene sarx som betyr «kjøtt», og phagos som betyr «ete». Navnet «kjøtteter» kommer fra Herodot som mente at sarkofager opprinnelig var laget av en spesiell type stein, kalt sarkofag, fordi den raskt brøt ned liket. Dette er ikke korrekt, men dersom sarkofagen er laget av kalksten og kroppen legges rett ned i den, vil forråtnelsen normalt skje raskere enn ellers. Etter hvert ble det brukt forskjellige steinsorter, blant annet porfyr, som var den dyreste og sjeldneste sorten, til keisere.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Sarkofag

Gramatikk

Sarkofag er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Sarkofag

Sarkofag har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Sarkofag har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Sarkofag er på andre språk.

  • Engelsk sarcophagus
  • Tysk sarkophag
  • Fransk sarcophage
  • Italiensk sarcofago
  • Spansk sarcófago
  • Gresk σαρκοφάγος (sarkofágos)
  • Kroatisk sarkofag
  • Russisk саркофаг (sarkofag)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›