Typografi

Hva betyr Typografi? Typografi betyr;

Typografi er utforming og behandling av skrift, bokstaver og andre grafiske elementer i trykkerfaget og i grafisk design. Begrepet brukes også om den visuelle formen på trykt tekst. Typografi er et håndverk som oppstod med boktrykkerkunsten på 1500-tallet med setting og trykking av tekst ved hjelp av ulike teknikker. Faget omfatter kunnskap om leselighet, form og innhold, skrifttyper og -størrelser, linjelengde og -avstand, formater, papir, formgivning, farge og ulike trykkteknikker, og utføres i dag ved hjelp av digitale ombreknings- eller tekstbehandlingsprogrammer. Fagpersoner med typografisk utdannelse kalles typografer.

Begrepet τυπογραφία (tipografía) er en gresk sammensetning av τύπος (típos), dvs. «slag, figur eller avtrykk» og γράφειν (gráfein), som kommer fra «å male, skrive el. risse», jf. orddannelser som fotografi og litografi.

Ordet kom i bruk gjennom det franske typographie, som oppsto i det sekstende århundre og dengang betegnet trykkerier som brukte sats av løse typer. Omtrent hundre år senere ble begrepet lånt til engelsk, hvor det imidlertid har antatt en noe annen betydning enn det har på norsk.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Typografi

Gramatikk

Typografi er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Typografi

Typografi har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Typografi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Typografi er på andre språk.

  • Engelsk typography
  • Tysk typografie
  • Fransk typographie
  • Italiensk tipografia
  • Spansk tipografía
  • Gresk τυπογραφία (typografía)
  • Kroatisk tipografija
  • Russisk книгопечатание (knigopechataniye)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›