Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Hieroglyf

Hva betyr Hieroglyf? Hieroglyf betyr;

En hieroglyf (fra gresk ἱερογλύφος (ʰieroglýfos), fra hiero- (ἱερός, ʰierós), «hellig» og glyph (γλύφειν, glýfein) «å skjære ut») er et grafem eller tegn i et skriftspråk som hovedsakelig består av piktogrammer eller skjematiske bilder. De mest kjente hieroglyfskrifter består både av logogrammer (tegn som representerer et ord eller et morfem) og av lydtegn som representerer lyder (fonemer) eller kombinasjoner av dem, ofte stavelser. I mange skriftsystemer har hieroglyfer utviklet seg til å alfabetiske tegn (bokstaver) eller til tegn som bare representerer konsonanter (i abjader).

Et annet piktogramskrift er ofte forvekslet med hieroglyfer, som de mer presist burde bli kalt bare glyfer. Dette gjelder for eksempel mayaskrift i Mellom-Amerika.

Eksempler på bruk

  1. Steintavlen, som har fått navnet Cascajal-tavlen, ble funnet i et steinbrudd nær Veracruz i Mexico. Den bærer inskripsjoner av hieroglyfer som ligner på tidligere funn fra den urgamle Olmec-sivilisasjonen, bortsett fra at dette trolig er skrifttegn, skriver forskerne i siste utgave av det anerkjente naturvitenskapelige magasinet Science.
    Steintavle i Mexico kan være Amerikas eldste

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemtEn hieroglyf
Entall bestemtHieroglyfen
Flertall ubestemtHieroglyfer
Flertall bestemtHieroglyfene

Diskusjon

Meta

Hieroglyf har ukjent opphav og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Hieroglyf har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside