Persepsjon

Hva betyr Persepsjon? Persepsjon betyr;

Persepsjon (fra latin perceptionem) innbefatter ervervelse, tolkning, utvelgelse og organisering av sanseinformasjon innen psykologi og kognitiv vitenskap. Metodene som brukes i studiet av persepsjon varierer fra grunnleggende biologiske eller fysiologiske tilnærmelsesmåter, via psykologiske innfallsvinkler til de ofte abstrakte «tankeeksperimentene» i åndsfilosofi.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Persepsjon

Gramatikk

Persepsjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Persepsjon

Persepsjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Persepsjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Persepsjon er på andre språk.

  • Engelsk Perception
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›