Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Persepsjon

Hva betyr Persepsjon? Persepsjon betyr;

Persepsjon (fra latin perceptionem) innbefatter ervervelse, tolkning, utvelgelse og organisering av sanseinformasjon innen psykologi og kognitiv vitenskap. Metodene som brukes i studiet av persepsjon varierer fra grunnleggende biologiske eller fysiologiske tilnærmelsesmåter, via psykologiske innfallsvinkler til de ofte abstrakte «tankeeksperimentene» i åndsfilosofi.

Eksempler på bruk

Persepsjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Persepsjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Persepsjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Persepsjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside