Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Inadekvat

Hva betyr Inadekvat? Inadekvat betyr;

Inadekvat (fra latin adaequātus) betyr utilfredstillende, lite dekkende, ukompetent, utilstrekkelig, ikke kapabel, ikke adekvat.

Eksempler på bruk

Inadekvat er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Inadekvat er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Inadekvat har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Inadekvat har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.