Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Antikvitet

Hva betyr Antikvitet? Antikvitet betyr;

En antikvitet (av latin antiquitatem, «gamle tider» via gammelfransk antiquitet) er etter norsk språkbruk en gjenstand som er minst hundre år gammel.

Begrepet antikvitet blir av historikere, brukt om saker fra antikken, med grense ca. ved renessansen. Når ting er svært gamle, bruker vi i Norge like gjerne ordet oldsak, som betegner gjenstander en intuitivt synes er museumsting som viser historien fra steinalder og vikingtid og dermed arkeologiske.

Eksempler på bruk

  1. En investor kjøpte bondeantikviteter til hyttetunet i Trysil for 400.000 kroner. Nå mister han møblene og får 30.000 kroner i bot. Møblene skal tilbake til det fredede huset de ble solgt fra.
    Må returnere antikviteter

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemten antikvitet
Entall bestemtantikviteten
Flertall ubestemtantikviteter
Flertall bestemtantikvitetene

Diskusjon

Meta

Antikvitet har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Antikvitet har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside