Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Fransk / Sekularisering

Sekularisering

Hva betyr Sekularisering? Sekularisering betyr;

Ordet sekularisering kommer av det franske verbet séculariser, som ble tatt i bruk på 1600-tallet om overføring av kirkens eiendom til staten.

Sekulær er et ord som betyr verdslig (jordlig/ikke-kirkelig) eller timelig, altså det som hører til verden og det verdslige samfunn. En sekulær stat er derfor en stat uten statsreligion.

Sekularisering er betegnelsen på den prosessen hvor religionens rolle blir mindre viktig i et samfunn. Historisk har dette betydd at de religiøse institusjonenes eiendom, makt, oppgaver eller autoritet overtas av religiøst uavhengige institusjoner. Ordet kan oversettes med det norske ordet verdsliggjøring. Siden 1920-årene er sekularisering brukt som betegnelse på enkeltmenneskets, kulturens og samfunnslivets frigjøring fra religiøse autoriteter og normer.

Eksempler på bruk

Sekularisering er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Sekularisering er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Sekularisering har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Sekularisering har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside